ΜΜ-Η11Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ημιαγωγικών Διατάξεων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Καθηγητής Ν. Γεωργουλάς

Βασικές έννοιες ημιαγωγικών διατάξεων. Μοντελοποίηση διεργασιών. Φυσικές παράμετροι (φυσικά μοντέλα). Διακριτοποίηση και επίλυση των βασικών εξισώσεων των ημιαγωγών Eργαλεία προσομοίωσης TCAD. Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και προσομοίωση ημιαγωγικών διάταξεων, δυνατότητες και όρια των προσομοιωτών. Δίοδοι πλειοψηφίας : μοντελοποίηση και προσομοίωση της ηλεκτρικής και μεταβατικής συμπεριφοράς, ανάλυση αποτελεσμάτων. Θυρίστορ: φυσική των φαινομένων, μοντελοποίηση και προσομοίωση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς, ανάλυση α ποτελεσμάτων. Τρανζίστορ ετεροεπαφών (HBT, Hetero Bipolar Transistor): Φυσική των ετεροεπαφών, μοντελοποίηση και προσομοίωση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς (dc-rf­- και μεταβατική συμπεριφορά). MOSFET μεγάλου και μικρού καναλιού: μοντελοποίηση και προσομοίωση της dc ηλεκτρικής συμπεριφοράς, ανάλυση του φαινομένου των θερμών ηλεκτρονίων. Τρανζίστορ λεπτών υμενίων (TFT, Thin Film Transistor): φυσική των λεπτών υμενίων, μοντελοποίηση και προσομοίωση της dc ηλεκτρικής συμπεριφοράς, μελέτη της επίδρασης των ατελειών πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά των TFT’. Οπτοηλεκτρονικά στοιχεία: χρησιμοποιούμενα μοντέλα, μέθοδοι επίλυσης, προσομοίωση λειτουργίας (εφαρμογή φωτοδίοδος). Οπτικοί αισθητήρες CCD (Charge Coupled Devices):φυσική των CCD’s, μοντελοποίηση και προσομοίωση της λειτουργίας, ανάλυση αποτελεσμάτων

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ