ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έλεγχος δικτύων αισθητήρων και Έξυπνων συσκευών μεγάλης κλίμακας, με εφαρμογές σε έξυπνα σπίτια/έξυπνες πόλεις/έξυπνο δίκτυο, ομάδες ετερογενών ρομπότ και ευφυή συστήματα μεταφοράς και κυκλοφορίας

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Η. Κοσματόπουλος, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Η14 : Προσαρμοστικός Έλεγχος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.convcao.com/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ