ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Τυχαιοκρατικοί Αλγόριθμοι (Randomized Algorithms), Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Opinion Dynamics, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis), Αλγοριθμικά Θέματα Ιδιωτικότητας, Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Π. Εφραιμίδης, Αναπλ. Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Λ1 : Αλγοριθμικά Θέματα Ιδιωτικότητας
ΜΜ-Λ2 : Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://euclid.ee.duth.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ