ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σχεδιασμός δικτυακών και διαδικτυακών πρωτοκόλλων, δρομολόγηση και διαχείριση δρομολογητών, δίκτυα αισθητήρων, ενεργειακή απόδοση πρωτοκόλλων, έλεγχος συμφόρησης, μοντέλα δικαιοσύνης, πρωτόκολλα διαστημικών επικοινωνιών, πρωτόκολλα κοινωνικής δικτύωσης και αξιοπιστίας, ποιότητα παροχής υπηρεσιών, ασύρματες και ευκαιριακές επικοινωνίες.  Πεδίο εφαρμογής: Διαδίκτυο, Δίκτυα αισθητήρων, Internet of Things, Διαστημικές Επικοινωνίες, Κοινωνικά Δίκτυα.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Λ3 : Ειδικά Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
ΜΜ-Λ9 : Πρωτόκολλα Διαδικτύου

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.intersys-lab.org/pages/home.php

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ