ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ερευνητική ομάδα Διαστημικής Ηλεκτροδυναμικής ασχολείται με παρατηρήσεις και προσομοιώσεις σχετικές με την ηλεκτροδυναμική του διαστημικού περιβάλλοντος της Γης, που περιλαμβάνει τη μαγνητόσφαιρα, την ιονόσφαιρα και το διαπλανητικό χώρο. Μελετώνται μέσω μετρήσεων και προσομοιώσεων παράμετροι όπως τα συστήματα ρευμάτων του γεωδιαστημικού περιβάλλοντος, το μαγνητικό πεδίο και οι μεταβολλές του, κύμματα στη μαγνητόσφαιρα της Γης, μηχανισμοί επιτάχυνσης και διάχυσης φορτισμένων σωματιδίων, και αλληλεπιδράσεις σωματιδίων και ρευμάτων με την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Χαρακτηριστικά πεδία εφαρμογής αποτελούν η έρευνα και οι μετρήσεις του διαστημικού περιβάλλοντος, η πρόγνωση παραμέτρων διαστημικού καιρού, η μελέτη της συμπεριφοράς φορτισμένων σωματιδίων μεγάλων ενεργειών που μπορούν να επιφέρουν βλάβες σε διαστημικά συστήματα, και η πρόβλεψη Γεωμαγνητικά επαγώμενων ρευμάτων, που, κατά τη διάρκεια μεγάλων ηλιακών εκρήξεων, μπορούν να επιφέρουν μερική ή ολική καταστροφή σε συστήματα και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Εφαρμογές επίσης αποτελούν ο σχεδιασμός, η προσομοίωση και η ανάπτυξη πειραμάτων, συστημάτων και διαστημικών αποστολών για τη μέτρηση παραμέτρων διαστημικής ηλεκτροδυναμικής.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Θ. Σαρρής, Αναπληρωτής Καθηγητής,
π. Γ. Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής,
Δ. Σαραφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜM-Τ1 : Διαστημική Ηλεκτροδυναμική
ΜM-Τ2 : Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές
ΜM-Τ7 : Εφαρμογές Διαστημικής

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ