ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ερευνητική ομάδα Διαστημικής Τεχνολογίας ασχολείται με θέματα που αφορούν στα συστήματα και υποσυστήματα δορυφόρων, στο σχεδισμό και τον προσδιορισμό παραμέτρων διαστημικών αποστολών, στην επεξεργασία και ανάλυση μετρήσεων δορυφόρων και στη μελέτη και προσομοίωση των παραμέτρων του διαστημικού περιβάλλοντος που επηρρεάζουν την ομαλή λειτουργία διαστημικών συστημάτων. Χαρακτηριστικά πεδία εφαρμογής αποτελούν η έρευνα και οι μετρήσεις του διαστημικού περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πειραμάτων διαστημικών μετρήσεων και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υποσυστημάτων δορυφόρων.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Θ. Σαρρής, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜM-Τ1 : Διαστημική Ηλεκτροδυναμική
ΜM-Τ2 : Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές
ΜM-Τ7 : Εφαρμογές Διαστημικής

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ