ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο σκοπός της ερευνητικής ομάδας των Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών είναι (α) η συνεχής αναβάθμιση και επικαιροποίηση της διδασκαλίας και της ερευνητικής δραστηριότητας στον Τομέα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και (β) η διάχυση των ερευνητικών της αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε συνέδρια.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Xρ. Σχοινάς, Καθηγητής
Γ. Παπασχοινόπουλος, Καθηγητής
Β. Παπαδόπουλος, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Μ1: Ασαφή Σύνολα, Αβεβαιότητα και Πληροφορία
ΜΜ-Μ4: Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΜΜ-Μ5: Ειδικά Κεφάλαια Εξισώσεων Διαφορών

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://utopia.duth.gr/~cschinas/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ