ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι δραστηριότητες της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου Ενεργειακής Οικονομίας είναι οι  εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τα συστήματα οικονομικής εκμετάλλευσης αυτών, η ηλεκτρική οικονομία, η βέλτιστη οικονομική κατανομή φορτίων, ο ενεργειακός σχεδιασμός και η εξοικονόμηση ενέργειας.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Γ. Μπάκος , Καθηγητής
Σ. Παπαζής, ΕΔΙΠ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Ε1: Ειδικά Κεφάλαια Ενεργειακής Οικονομίας
ΜΜ-Ε6: Ενεργειακή Στρατηγική και Πολιτική

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ