ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Υπολογιστικές Μεθόδους – Μαθηματική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές, Παράλληλοι Υπολογισμοί – Σχεδίαση Παράλληλων Αλγοριθμικών Μεθόδων, Μαθηματικά Πληροφορικής – Αριθμητικοί Αλγόριθμοι – Μαθηματικό Λογισμικό και Τεχνολογία Αραιών Πινάκων, Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων, μέθοδος διαχωρισμού των χωρίων, πολυπλεγματικές μέθοδοι, μέθοδος ενοποιημένου μετασχηματισμού,κ.τ.λ.), Υπολογιστική Φυσική και Αριθμητική Προσομοίωση.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Γεώργιος Α. Γραββάνης, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Μ2 : Ειδικά Θέματα Επιστημονικών Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης
ΜΜ-Μ3 : Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Αριθμητικής Ανάλυσης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.ee.duth.gr/el/programma-spoudon/item/217-gravvanis-georgios/217-gravvanis-georgios

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ