ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η Ομάδα δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα σχετικά με την Ανάλυση, το Σχεδιασμό, τη Μοντελοποίηση, τον Έλεγχο και τη Λειτουργία στατών (μετασχηματιστές) και στρεφόμενων Ηλεκτρικών Μηχανών (κινητήρες, γεννήτριες). Τα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται στην επιστημονική κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινό, μέσω σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Συγκεκριμένα, η πρόσφατη δραστηριότητα εστιάζει (χωρίς να περιορίζεται) σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής:
– Μεθόδων σχεδιασμού υψηλής πυκνότητας ισχύος και υψηλής απόδοσης ηλεκτρικών μηχανών.
– Μεθόδων ανάλυσης μαγνητικού πεδίου σε 2Δ και 3Δ με σκοπό την εξαγωγή λειτουργικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών μηχανών.
– Μεθόδων απλής και πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης συμβατικών και καινοτόμων τοπολογιών ηλεκτρικών μηχανών.
– Μεθόδων σχεδιασμού κινητήρων μόνιμων μαγνητών για εφαρμογές άμεσης μετάδοσης κίνησης σε υποθαλάσσια, επίγεια, εναέρια οχήματα και μέσα μεταφοράς.
– Εφαρμογών λογισμικού ως εργαλεία ανάλυσης, λειτουργίας και σχεδιασμού ηλεκτρικών μηχανών.
– Συστήματων οδήγησης και κινητήρων για ηλεκτρικό αμαξίδιο ΑμεΑ.
– Μεθόδων προσδιορισμού και πειραματικής επαλήθευσης παραμέτρων ηλεκτρικών μηχανών.
– Μεθόδων θερμικής ανάλυσης ηλεκτρικών μηχανών.
– Μεθόδων διάγνωσης σφαλμάτων σε μηχανές επαγωγής.
– Συστημάτων βασιζόμενα σε μικροελεγκτή για λειτουργία και έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων.
– Μοντέλων ελεγκτών για ηλεκτρικές μηχανές (έλεγχος διέγερσης, ταχύτητας κλπ).
– Υπολογισμού προδιαγραφών κινητήρων και εκλογή ή/και σχεδιασμό τους για συστήματα μετάδοσης κίνησης (ανυψωτικοί μηχανισμοί, γερανοί μεταφοράς, συστήματα με ιμάντα κλπ).
– Μελέτη δυναμικής συμπεριφοράς ηλεκτρικών μηχανών.
– Ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρωτοτύπων ηλεκτρικών μηχανών.
– Ευφυών μεθόδων και βιο-εμπνευσμένων αλγορίθμων στα παραπάνω θέματα.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Γιάννης Καρναβάς, Επίκουρος Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-E5: Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού Ηλεκτρικών Μηχανών
ΜΜ-Ε10: Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ