ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο σκοπός της ερευνητικής ομάδας των Ηλεκτρονικών Ισχύος είναι να βελτιώνει διαρκώς τη διδασκαλία και την ερευνητική δραστηριότητα στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος για τους Έλληνες Μηχανικούς και τη Βιομηχανία. Επιπλέον, τα ερευνητικά της αποτελέσματα στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος και των εφαρμογών τους (ηλεκτρικοί κινητήρες, εξοικονόμηση ενέργειας, ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς, συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα μικροδίκτυα, ποιότητα ισχύος κ.λπ.) διαχέονται στην επιστημονική κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον, διάφορα ερευνητικά έργα σχεδιάζονται και διεξάγονται σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και με βιομηχανικούς εταίρους.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Ν. Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΔ-Ε3 : Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ