ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τυπωμένες μικροταινιακές κεραίες ευρείας ζώνης, ανασχηματιζόμενες κεραίες, κεραίες πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων (ΜΙΜΟ), αλγόριθμοι διαμόρφωσης δέσμης και εκτίμησης γωνίας άφιξης σημάτων, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση φαινομένων διάδοσης ασύρματων καναλιών και καναλιών ΜΙΜΟ.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Μιχαήλ Θ. Χρυσομάλλης, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜM-Τ5: Ενσύρματες και Ασύρματες Ζεύξεις
ΜΜ-Τ12: Προχωρημένα Θέματα Κεραιών
ΜΜ-Τ19: Προχωρημένα Θέματα Διάδοσης σε Κανάλια Κινητών Επικοινωνιών

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://utopia.duth.gr/~mchrysso/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ