ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ερευνητική ομάδα της Μηχανοτρονικής, των Αυτοματισμών Η-Μ Συστημάτων και των Προτύπων έχει ως σκοπό, τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας και της ερευνητικής δραστηριότητας του τομέα της Μηχανοτρονικής, των Αυτοματισμών Η-Μ Συστημάτων, των Προτύπων και των εφαρμογών τους, για τους μηχανικούς και τη βιομηχανία. Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα διαχέονται διεθνώς μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια. Τα επιμέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα της ερευνητικής ομάδας είναι αυτά του παρακάτω καταλόγου:

  • Μηχανοτρονική, Ρομποτική, UAVs
  • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητηρίων,
  • Έξυπνα σπίτια και πόλεις
  • ψηφιακή γεωργία ακριβείας
  • μελέτη νέων ιδιοτήτων υλικών
  • 3D Printing
  • IoT, IIoT, FoF, IoE
  • Industry 4.0

Στο πλαίσιο αυτών των ενδιαφερόντων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται διάφορα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, ιδρύματα και βιομηχανικούς εταίρους.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Σ.Γ. Μουρούτσος, Αν. Καθηγητής
Γ. Μάλιαρης, Επ. Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

MM-E8 : Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού
MM-E9 : Μηχανοτρονική
MM-E14 Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση με συστήματα CAD/CAE
MM-E16 Έξυπνο εργοστάσιο του μέλλοντος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://mechatronics.edu.gr/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ