ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας περιλαμβάνουν την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Μικροκυματικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και τυπωμένων Κεραιών σε επίπεδο και κυλινδρικό υπόστρωμα, ιδιαίτερα πάνω σε ανισότροπα διηλεκτρικά, μαγνητισμένους Φερρίτες, καθώς και μαγνητισμένο Πλάσμα. Αξιοποίηση της τεχνολογίας μικροκυμάτων και κεραιών στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις βιοϊατρικές εφαρμογές ξεκινώντας από την Τομογραφία χαμηλών και Μικροκυματικών συχνοτήτων και επεκτεινόμενη πρόσφατα σε τεχνικές μικροκυματικής Υπερθερμίας και Μικροκυματικής εκτομής κακοήθων όγκων . Οι μελέτες αυτές διεξάγονται τόσο με Αριθμητικές όσο και με Αναλυτικές τεχνικές με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα.

– Σχεδιασμός δικτύων διαμόρφωσης δέσμης για έξυπνες κεραίες ή συστοιχίες φάσης και ως διατάξεις ακτινοβολητών κύματος διαρροής (leaky wave structures).

– Σχεδιασμός Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων με έμφαση στα συστήματα Ραδιο-αναγνώρισης και Εντοπισμού (RFID, radio frequency Identification)

– Εφαρμογή της μεθόδου Wiener-Hopf για την ακριβή ηλεκτρομαγνητική ανάλυση κεραιών και μικροκυματικών κυκλωμάτων τυπωμένων σε ανισότροπα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα υλικά απλού ή πολλαπλών υποστρωμάτων και επιστρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανισότροπων διηλεκτρικών, φερριτών, φερροηλεκτρικών υλικών και πλάσμα στερεάς κατάστασης.

– Ανάλυση και σχεδιασμός μικροκυματικών διατάξεων με τη μέθοδο προσαρμογής ρυθμών.

– Ανάπτυξη Υβριδικών αριθμητικών τεχνικών για την επίλυση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων ανοικτής-ακτινοβολούσας γεωμετρίας (Ιδιοτιμές και κατανομές πεδίου δισδιάστατων και τρισδιάστατων γεωμετριών). Έμφαση στις μεθόδους Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM) και Πεπερασμένων Διαφορών στο πεδίο της συχνότητας (FDFD).

–  Σχεδιασμός δικτύων διαμόρφωσης δέσμης για έξυπνες κεραίες ή συστοιχίες φάσης και ως διατάξεις ακτινοβολητών κύματος διαρροής (leaky wave structures).

–  Τομογραφία Μικροκυμάτων και Τομογραφία Ηλεκτρικής Αντίστασης για Ιατρικές και Γεωφυσικές εφαρμογές.

– Μελέτη ακτινοβολητών πάνω από το έδαφος και ιδιαίτερα την ανίχνευση αντικειμένων με μεθόδους ραδιοσυχνοτήτων.

– Μελέτη και μετρήσεις ασφάλειας από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Γεώργιος Α. Κυριακού, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Τ9: Μετρήσεις και 'Eλεγχος Mικροκυματικών Διατάξεων
ΜM-Τ13: Σχεδιασμός Μικροκυματικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
ΜΜ-Τ18: Ειδικά Kεφάλαια Μικροκυμάτων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ