ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τεχνολογία λεπτών υμενίων και υλικών δύο διαστάσεων (φωτοβολταϊκή τεχνολογία, τρανζίστορ λεπτών υμενίων, κλπ.), Τεχνολογία ενεργειακής αποθήκευσης (υλικά για κελιά ιόντων λιθίου, υπερπυκνωτές, κλπ.), Τεχνολογία μικροαισθητήρων (οπτοηλεκτρονικοί, αερίων, θερμοκρασίας, υγρασίας, κλπ.)

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Νικόλαος Γεωργουλάς, Καθηγητής
Δήμητρα Γκιργκινούδη, Επ. Καθηγήτρια
Φίλιππος Φαρμάκης, Επ. Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-­Η10 Μικροηλεκτρονική Μεγάλων Επιφανειών
ΜΜ-Η11 Μοντελοποίηση και προσομοίωση ημιαγωγικών διατάξεων
ΜΜ-Η19 Τεχνολογία VLSI και προσομοίωση διεργασιών

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://mntlab.ee.duth.gr/en/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ