ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Νανοηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώματα. Διατάξεις και κυκλώματα Γραφενίου. Βιοηλεκτρονική και μοριακή ηλεκτρονική. Κβαντικοί υπολογιστές.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Ιωάννης Καραφυλλίδης, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-­Η12 Νανοηλεκτρονική
ΜΜ‐Η20 Κβαντική Επεξεργασία της Πληροφορίας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://utopia.duth.gr/~ykar/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ