ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι δραστηριότητες της Ερευνητικής ομάδας Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι: Πυρηνική Ασφάλεια, Πυρηνική Προστασία και Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Γ. Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Ε4 : Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Τεχνολογίας
ΜΜ-Ε13 : Πυρηνική Οργανολογία και Εφαρμογές

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.nucltech.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ