ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δίκτυα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, μικροαρχιτεκτονική επεξεργαστών χαμηλής ισχύος, διανυσματικοί επιταχυντές νευρωνικών δικτύων, αυτόματη βελτιστοποίηση ροής φυσικής σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, βελτιστοποίηση κυκλωμάτων με τεχνικές μάθησης μηχανής, σχεδίαση με τεχνικές σύνθεσης υψηλού επιπέδου, αυτοματοποίηση της επαλήθευσης ορθής λειτουργίας ψηφιακών κυκλωμάτων.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Γιώργος Δημητρακόπουλος, Επίκουρος καθηγητής
Ιωάννης Καραφυλλίδης, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜM-­Η12 : Νανοηλεκτρονική
ΜM-Η16 : Συστήματα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://utopia.duth.gr/~dimitrak/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ