ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψηφιακές διαμορφώσεις και τεχνικές υψηλής φασματικής απόδοσης, Intrabody Communications, Συγκομιδή ενέργειας (Energy harvesting), Κωδικοποιήσεις για Ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID, Radio Frequency Identification), Άμεση ψηφιακή σύνθεση συχνότητας (DDS, Direct Digital Synthesis), Modems γραμμών ισχύος, Διαχείριση στόλου οχημάτων, Δίκτυα επικοινωνιών, Αμιγώς οπτική επεξεργασία σήματος, Διατάξεις, κυκλώματα και υποσυστήματα οπτικής ενίσχυσης και λογικής, Οπτική υπολογιστική, Συντονιζόμενοι μικροδακτύλιοι, Microwave Photonics Οπτικές επικοινωνίες ελευθέρου χώρου.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Χ. Κουκουρλής, Καθηγητής
Κ. Ζωηρός, Αν. Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Τ4 : Ειδικά Κεφάλαια Οπτικών Δικτύων
ΜM-Τ17 : Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ