ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ανάπτυξη τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Νευρωνικά Δίκτυα, Μάθηση Μηχανής, Ασαφή Συστήματα, Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα) με εφαρμογές σε προβλήματα αυτομάτου ελέγχου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών, ρομποτικής, αναγνώρισης προτύπων και επεξεργασίας και ανάλυσης σημάτων και εικόνων με στόχο την ανάκτηση πληροφορίας πολυμέσων.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Ι. Μπούταλης, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Η13 : Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
ΜΜ-Η17: Τεχνικές Ευφυούς Ελέγχου και Εφαρμογές

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.boutalis.info/

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ