ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Επεξεργασία Εικόνας. Ρομποτική Όραση, Επεξεργασία και Ανάλυση Εγγράφων, Νευρωνικά Δίκτυα, Κβαντοποίηση Χρωμάτων, Ανάκτηση Εικόνας

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

N. Παπαμάρκος, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Η5 : Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Εικόνων
ΜΜ-Η7 : Επεξεργασία και Ανάλυση Ψηφιακού Βίντεο

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.papamarkos.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ