ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Επεξεργασία Σήματος, Επεξεργασία και Ανάλυση Πολυδιάστατων Σημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Ψηφιοποίηση, Αποθήκευση και Επεξεργασία τριδιάστατων αντικειμένων, Πολιτιστική Κληρονομιά

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:

Χριστόδουλος Χαμζάς,, Καθηγητής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΜ-Η18 : Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Πολυδιάστατων Σημάτων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ