Δημητρακόπουλος Γεώργιος

ΒΑΘΜΙΔΑ:ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σχεδιασμός ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:http://utopia.duth.gr/~dimitrak
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:dimitrak@ee.duth.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ