Ζωηρός Κυριάκος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οπτικές Επικοινωνίες
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL: kzoiros@ee.duth.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ