Καραφυλλίδης Ιωάννης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών και Νανοηλεκτρονικών Στοιχείων, Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://utopia.duth.gr/~ykar/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL: ykar@ee.duth.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ