Πρατικάκης Ιωάννης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οραση Υπολογιστών, Επεξεργασία εικόνας, εικονοσειρές
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://utopia.duth.gr/ipratika/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL: ipratika@ee.duth.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ