Πρατικάκης Ιωάννης

ΒΑΘΜΙΔΑ:ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Οραση Υπολογιστών, Επεξεργασία εικόνας, εικονοσειρές
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:http://utopia.duth.gr/ipratika/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:ipratika@ee.duth.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ