Ρήγας Αλέξανδρος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός και επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL: rigas@ee.duth.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ